Easy Systems Svenska AB

När Du behöver en bandtransportör, rullbana, lamellkedjetransportör,
modulkedjetransportör eller aluminiumprofiler kontakta oss, vi är experter på det.

Vi lagerför, bearbetar och monterar dessa i våra lokaler i Helsingborg!

Vi jobbar bland annat med följande sortiment.

Easy Conveyors

Easy Systems Svenska AB är Din kontakt för de välkända sortimenten av bandtransportörer,
rullbanor, lamellkedjor och modulkedjor från Easy Conveyors.
Vi förser den Svenska och Norska marknaden med systemen som finns i både aluminium och
rostfritt stål.
Systemen har i drygt 30 års tid levererats med framgång på de Europeiska och nordamerikanska
marknaderna och finns numera representerat på alla kontinenter.
Vi lagerför och bygger just Din transportör i våra lokaler i Helsingborg.
Vänd dig till oss när Du behöver hjälp med lösningar för intern hantering av gods.
Vi är specialiserade på att lösa just såna önskemål.

Rostfria transportörer

Vårt sortiment av rostfria bandtransportörer och modulkedjetransportörer byggda enligt dina
önskemål är mycket uppskattat och används av många kända företag inom bagerier, slakterier,
glasstillverkning och annan livsmedelstillverkning.
Vi levererar även rostfria transportörer och spiraler för frysapplikationer.

Vetter minitransportörer

Bandtransportörerna från Vetter har inbyggda 24v DC motorer vilket ger väldigt kompakta
inbyggnadsmått. Vanliga applikationer finns inom läkemedels-, elektronik-, plast- och printer industrin.
Se särskild sida för mer information och PDF.

Containerlossning

FMH CONVEYORS är en ledande tillverkare av rull- och bandtransportörer för stora godsflöden
som lämpar sig väl på t.ex. godsterminaler, logistikcenter och andra platser med stora flöden av gods.
Här finns både bandtransportörer och utdragbara drivna eller odrivna rullbanor.
Se särskild undersida för PDF och mer information.

Aluminiumprofilsystem för maskinbyggnad

Vi lagerför och levererar även ett omfattande profilsystem av aluminiumprofiler för maskinbyggnad
med tillbehör såsom förbindningar, spårmuttrar, vinklar, ställfötter, hjul, gångjärn mm mm.
Aluminiumprofilerna finns i 20, 30, 40, 45, 50, 60, 80 och 90 moduler och är kompatibla
med övriga sortiment på marknaden.
Se särskild sida för mer information och PDF.

Aluminium

Förutom profilsystemet för maskinbyggnad levererar vi också aluminium som rör, axlar,
slät plåt och durkplåt. Alla sortiment finns i en mängd olika format och tjocklekar.
Vi kan kapa och vattenskära enligt önskemål. Vi lagerför även kvaliteter för flygindustrin.
Kontakta oss för mer information eller se särskild sida på hemsidan,

Easy Systems Svenska AB
Muskötgatan 13
254 66 Helsingborg

info@easysystems.se
T: +46 (0)10 2093310

Gilla oss på Facebook


Sitemap